КАК СЕ ПРИДОБИВА СОБСТВЕНОСТ

КАК СЕ ПРИДОБИВА СОБСТВЕНОСТ, ГРАНИЧЕЩА С ПЛАЖНАТА ИВИЦА НА БЪЛГАРИЯ С МОЛБА-БЕЛЕЖКА ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И 4 ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ЦЕНАТА НА ГАРСОНИЕРА, ЗА ТОВА САМО Г-Н МИЛЧЕВ МОЖЕ ДА РАЗКАЖЕ.

Факт ли е, че на 22.12.1999 г. Зам. Министър Милчев, чрез фирмата си Морски рай ООД подписва предварителен договор за придобиване на имот от Стоителни войски – база на крайбрежната линия на морето? Ако по това време разследващите органи и съдът са намирали, че това е нормално и че не е налице престъпление, а от днешна дата е налице вече давност, свързана с тези събития, то обаче е факт, че тези събития са се случвали и са част от биографичния профил на този администратор, с претенцията да е все още част от управлението на страната ни. Може да е налична давност, но подобни събития в нечия биография демонстрират морална безпардонност при използване на служебно положение и власт за лично облагодетелстване. Тези факти нито могат да бъдат изтрити от нечия биография, нито могат да бъдат оневинени по какъвто и да е начин.

СДЕЛКАТА

По време на своето управление като зам. Министър и отговорен за раздържавяването на Строителни войски, Борис Милчев е разполагал с пълна информация относно всички имоти на ГУСВ, които по един или друг начин биха могли да се придобият. В конкретния случай той знае, че земята, върху която е построена почивната станция на една от базите на Строителни войски е собственост на общината. Открива и подходяща вратичка в закона, с която да придобие апетитния имот без търг, а само с молба до областния управител на Варна, с който очевидно на този етап е в съглашение. Чрез фирма Морски рай ООД, в която съдружник е НЕВОН АД, фирмата придобива имот на Строителни войски, находящ се непосредствено на морския бряг и част от укрепващо брега съоръжение в курортен комплекс „Свети Свети Константин и Елена“, град Варна – Сладкарница – ВПД на три етажа, състояща се от: първи етаж – съблекалня с душове и помпена станция, втори етаж – ресторантска част, с кухня и склад и трети етаж – бар, с обща застроена площ 247 и обща площ на парцела 2 963,00 кв.м за сумата 109 654,68 лв. По предварителния договор парите са платени, но за да влезе във владение, е необходимо подписването на окончателен договор, какъвто не се подписва. След което Морски Рай ООД съди Областния управител на Варна, че не иска да подпише окончателен договор за прехвърляне на имота към 2011 г., съдът на 19.07.2013 г. обаче отсъжда имота в полза на фирмата на Милчев. Предварителния договор съдът зачита за финален. Морски Рай ООД става собственик въз основа на предварителен договор за продажба № 2391-Т/22.12.1999 г., между Държавата представлявана от Областния управител
и търговско дружество Морски рай ООД, последното е придобило от Държавата правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост на Строителни войски. По този начин Милчев придобива имот на морския бряг с 4 платежни нареждания от Българоамериканска кредитна банка на обща стойност 109 654,68 лв. Междувременно областният управител Добрин Митев, сключил скандалния договор с Милчев и фирмата му е осъден по доказани злоупотреби с недвижими имоти на 5 години затвор. Той не е подписал окончателния договор с Милчев, защото е в полезрението на разследващите органите и затова оставя нещата да се решават в съда. Същият успява да избяга от българското правосъдие в Нова Зеландия и се укрива там дълги години до изтичане на давността на присъдата.
Факт ли е, че един държавен служител, продава на фирмата на друг държавен служител парче от българското Черноморие, непосредствено до бреговата ивица? Факт ли е, че единият бяга, за да избегне ефективна присъда извън територията на страната, а другият е непрекъснато реабилитиран и политически преназначаван на различни административни постове…

По-долу може да видите каква метаморфоза придобива мястото, закупено от Милчев за 109 654 лв. Резултатите от многомилионната инвестиция са прекрасни и надяваме се, напълно законни. Още един щрих от дейността на Милчев, водеща до овладяването на Черноморския бряг. Защото ако не сте гости на 5-звездната инвестиция, едва ли ще може да припарите до плажа…

Translate »