корупционни престъпления

Видове

Съгласно  правната уредба, корупционните престъпления се делят на няколко основни категории – същински корупционни престъпления, престъпления на длъжностни лица с вероятен, корупционен мотив, злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив.

Стопански подкуп

чл. 224 | Лишаване от свобода до 5 години и глоба от 100 до 300 лева.

чл. 225 б, ал. 1 | Лишаване от свобода до 2 години и глоба и с глоба от 100 до 300 лева.

чл. 225 б, ал. 2 | Лишаване от свобода до 3 години.

чл.225 б, ал. 3 | Глоба от 100 до 300 лева.

Подкуп в частния сектор

чл. 225 в, ал. 1 | Лишаване от свобода до 5 години или глоба до двадесет хиляди лева.

чл. 225 в, ал. 2 | Лишаване от свобода до 3 години или глоба до петнадесет хиляди лева.

чл. 225 в, ал. 3 | Лишаване от свобода по ал.1 – до 5 години или глоба до двадесет хиляди лева, по ал.2 – до 3 години или глоба до петнадесет хиляди лева

чл. 225 в, ал. 4 | Лишаване от свобода до 1 години или глоба до пет хиляди лева.

Пасивен подкуп от длъжностно лице в публичния сектор

чл. 301, ал. 1 | Лишаване от свобода до 6 години и глоба до пет хиляди лева и лишаване от права по чл.37, ал. 1, т. 6 и 7 от НК.

чл. 301, ал. 2 | Лишаване от свобода до 8 години и глоба до десет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал.1, т. 6 и 7 от НК.

чл. 301, ал. 3 | Лишаване от свобода до 10 години и глоба до петнадесет хиляди лева и лишаване от права по чл.37, ал. 1, т. 6 и 7 от НК.

чл. 301, ал. 4 | По чл.301 передвидените наказания и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 от НК.

чл. 302, ал. 4, а | по чл. 301, ал. 1 и 2 | лишаване от свобода от 3 до 10 години, глоба до двадесет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 от НК.

чл. 302, ал. 4, б по чл. 301, ал. 3 – лишаване от свобода от 3 до 15 години, глоба до двадесет и пет хиляди лева и конфискация до ½ от имуществото на виновния и лишаване от права по чл. 37, ал.1, т. 6 и 7 от НК.

чл. 302а | Лишаване от свобода от 10 до 30 години, конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 от НК.

Активен подкуп от длъжностно лице в публичния сектор

чл. 304, ал. 1 | Лишаване от свобода до 6 години и глоба до пет хиляди лева.

чл. 304, ал. 2 | Лишаване от свобода до 8 години и глоба до седем хиляди лева.

чл. 304а | Лишаване от свобода до 10 години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Търговия с влияние

чл. 304б, ал. 1 | Лишаване от свобода до 6 години или глоба до пет хиляди лева.

чл. 304б, ал. 2 | Лишаване от свобода до 3 години или глоба до три хиляди лева.

чл. 304в | Предвиденото наказание от предходните алинеи

чл. 305 | Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на арбитър или вещо лице, назначено от съд, учреждение, предприятие или организация, когато те извършат такива деяния във връзка с тяхната дейност, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.

(2) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на защитник или повереник, когато те извършат такива деяния, за да помогнат да се реши в полза на противната страна или във вреда на доверителя наказателно или гражданско дело, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.

Посредничество при получаване на подкуп

чл. 305а | Лишаване от свобода до 3 години и глоба до пет хиляди лева.

Провокация към подкуп

чл. 307 | Лишаване от свобода до 3 години.

Престъпления против спорта

чл. 308в | Лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.

чл. 308в, ал. 3 | Лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

чл. 307г | Лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

чл. 307г, ал.2 | Лишаване от свобода от три до десет години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.

Translate »